Όροι χρήσης video on demand

Η χρήση του εισιτηρίου γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος διαδικτυακής προβολής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας vimeo.

Η διαδικτυακή μετάδοση της προβολής πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας vimeo. Ο Διοργανωτής και η Givemetickets δεν φέρoυν ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην πλατφόρμα.

Υποστηρίζεται η προβολή σε τηλεοράσεις μέσω σύνδεσης με τη συσκευή αναπαραγωγής με καλώδιο HDMI.

Το περιεχόμενο της διαδικτυακής προβολής καθώς και τα πνευματικά δικαιώματά του ανήκουν στον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η καταγραφή του με οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, ούτε η αναμετάδοσή του. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής δύναται να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αποζημίωσή του.

Τα εισιτήρια δεν αλλάζονται και δεν επιστρέφονται.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρήση του κωδικού ή στην ποιότητα μετάδοσης παρέχεται τεχνική υποστήριξη στο help center της πλατφόρμας vimeo https://vimeo.zendesk.com/hc/en-us.

Το δικαίωμα στη διαδικτυακή προβολή με την αγορά του εισιτηρίου διατίθενται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

Απαγορεύεται η αναμετάδοση και η καταγραφή του περιεχομένου της διαδικτυακής προβολής. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Διοργανωτή. Σε περίπτωση αθέτησης των παραπάνω περιπτώσεων αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

Για την παρακολούθηση της προβολής εκ μέρους του χρήστη είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να διασφαλίσει τον κατάλληλο εξοπλισμό (σταθερή σύνδεση internet, browser, υπολογιστή κ.λ.π) . Η πλατφόρμα  Givemetickets  καθώς και ο διοργανωτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα ταχύτητας σύνδεσης, εξοπλισμού και έλλειψης κατάλληλου λογισμικού που αφορούν τον χρήστη.