Πολιτική Απορρήτου

Η Givemetickets θεωρεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και των καταναλωτών ύψιστη προτεραιότητα. Αντιμετωπίζει, λοιπόν, με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα την τήρηση της νομοθεσίας ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση.   

Η Givemetickets ζητά τα εντελώς απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, τηλέφωνο) προκειμένου να σας παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες της (π.χ. αγορά εισιτηρίων, επικοινωνία με το προσωπικό μας, επίσκεψη στην ιστοσελίδα, υποβολή σε εμάς εγγράφων).

Τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία για τους εξής αποκλειστικούς και συγκεκριμένους λόγους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την Ελληνική Νομοθεσία:

Α) Για την ολοκλήρωση συναλλαγών και την προσφορά των υπηρεσιών μας σε υποψήφιους συνεργάτες και πελάτες. (π.χ. αποστολή εισιτηρίων μέσω email, για την αντικατάσταση απολεσθέντος εισιτηρίου, για ειδοποίηση σε περίπτωση αναβολής παράστασης κ.ο.κ)

Β) Για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Γ) Για την διασφάλιση έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων (π.χ. συστήματα παρακολούθησης για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την προστασία αγαθών, προετοιμασία για δικαστικές διαμάχες, επικοινωνία νέων υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη)

Δ) Σε περίπτωση συγκατάθεσης από μέρους σας, η νόμιμη χρήση βασίζεται σε αυτή τη συγκατάθεση την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε σε κάθε περίπτωση.

Το ηλεκτρονικό μας αρχείο θα συντηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι την πραγματοποίηση της εκάστοτε εκδήλωσης και έως ένα έτος μετά την πλέον πρόσφατη αγορά εισιτηρίων από τον ίδιο αγοραστή. 

Πέρα από την Givemetickets, και οι αντίστοιχοι παραγωγοί ή διοργανωτές θα έχουν πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα για τις ανάγκες της παραγγελίας σας. Ως Givemetickets δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες αυτών των ιστοσελίδων και φορέων.

Δεν διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να προσφέρουμε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες μας. Ενώ, ενδέχεται η ιστοσελίδα να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Ως Givemetickets  δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες αυτών των ιστοσελίδων και φορέων.

Η Givemetickets χρησιμοποιεί cookies ώστε να σας παρέχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σας.  Για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ.

Ως χρήστες διατηρείτε όλα τα νόμιμα δικαιώματα από την ελληνική νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (π.χ. το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, δικαίωμα στην διόρθωση, δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης, δικαίωμα στην δωρεάν πρόσβαση σε αυτά, δικαίωμα στην λήθη).