Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

 • Η Givemetickets λειτουργεί  ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των εκδηλώσεων  που εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους σύμφωνα πάντα  με τους όρους που οι πάροχοι διαμορφώνουν και ορίζουν. 
 • Ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στον χρήστη η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων ούτε εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρισης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί “Προστασίας των καταναλωτών” όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο χρήστης θεωρεί ότι η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί, οφείλει ο ίδιος να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να διευκρινίσει εάν πράγματι αυτή έχει ολοκληρωθεί.
 • Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής των εισιτηρίων, η Givemetickets δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Το τελικό κόστος των εισιτηρίων που προσφέρονται μαζί με τους σχετικούς φόρους και τα τέλη, γνωστοποιείται στην υπηρεσία αφού διαμορφωθεί από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.
 • Κάθε Τρίτος Πάροχος ορίζει αποκλειστικά τη δυνατότητα και την διαδικασία ακύρωσης ή μεταβολής εισιτηρίου. Εισιτήρια που κλάπηκαν ή χάθηκαν δεν αντικαθίστανται.
 • Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη.
 • Το απόκομμα ή το αποδεικτικό του εισιτηρίου πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης καθώς μπορεί να ζητηθεί από εκπροσώπους της Διοργάνωσης.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιμείνει στη μετακίνηση ή/και στην απομάκρυνση θεατών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η Διοργανώτρια εταιρεία διαμορφώνει την σχετική με την ασφάλεια των θεατών πολιτική της στην οποία το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται.
 • Το κοινό θα χρειαστεί να προσέρχεται έγκαιρά στον χώρο τις εκδήλωσης (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης).
 • Η φωτογράφιση, η μαγνητοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των εκδηλώσεων δεν επιτρέπεται.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων. 
 • Σε περίπτωση ματαίωσης/αναβολής της εκδήλωσης είτε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, είτε λόγω λήψης έκτακτων μέτρων υγειονομικής προστασίας, είτε για λοιπούς λόγους ανωτέρας βίας, ο Διοργανωτής θα προβεί εγκαίρως σε ανακοίνωση για την πορεία της εκδήλωσης και για την δυνατότητα εξαργύρωσης των εισιτηρίων ή χρήσης τους σε διαφορετική ημερομηνία.
 • Το εισιτήριο δεν ανταλλάσσεται  για διαφορετική εκδήλωση από αυτή για την οποία εκδόθηκε.
 • Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέπει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή κρίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκδήλωσης ακόμα και εάν είναι κάτοχοι εισιτηρίου.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το δικαίωμα του Διοργανωτή να προβεί σε έλεγχο των προσωπικών του αντικειμένων εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 • Απαιτείται η επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας/πιστοποιητικού στην είσοδο της εκδήλωσης  στην περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.).